Історія закладу.

Медицина Миргородщини має велику історію, яка своїм корінням сягає
у ХVIII століття, коли запровадили першу посаду міського лікаря. Одним з
перших професійних лікарів був Михайло Якович Трохимовський. Початок
його праці почався з с. Великі Сорочинці, у будинку лікаря М.Я.
Трохимовського народився М.В. Гоголь. На той час спеціалізованого закладу
для лікування хворих в Миргороді ще не було, хворих приймали на дому у
лікаря. А вже в 1804 році було засновано приказ громадського догляду, під
орудою якого було створено першу Миргородську лікарню. Так вона
проіснувала аж до 1864 року, потім перейшла до повітового земства. В той
час найвідомішими лікарями були Д.К. Кривуля, Н.С. Кашинський, І.А.
Зубковський, О.Т. Богаєвський.
До початку ХХ століття лікарня розташовувалась у будинку поміщика
Івана Чарниша в центрі міста напроти нинішнього Вічного вогню. Лікарня
розміщалась на низовині, мала не дуже зручні малі, сирі приміщення і з
часом було прийнято рішення про будівництво нового приміщення
лікарняного закладу на окраїні міста. Будівництво тривало з 1902 по
1904роки, саме лікар І.І. Рубцов вніс великий вклад як в будівництво так і в
розвиток тогочасної медицини, завідував лікарнею понад 30 років. У 1913
році на 13.8 тис. жителів було 3 лікаря і 6 фельдшерів, а вже наприкінці 60-х
років на 26 тис. жителів припадало 200 медиків, які обслуговували населення
на 200 ліжках, працювало 4 амбулаторії і 2 поліклініки.
Новий корпус лікарні був побудований в 1973 році, куди було
переведено більшу частину відділень. В 90-х роках лікарня нараховувала
1065 стаціонарних ліжок, на яких обслуговувались жителі Миргорода та
Миргородського району. Великий вклад в розвиток лікарні внесли головні
лікарі Піддубний В.П, Сердюк П.П, Хавер О.І, Будний Я.В, головна медична
сестра Миргородської ЦРЛ Анашкіна Н.Г, Торяник А.С – завідувач
травматологічним відділенням, Голубченко А.І – заступник головного лікаря
з пологової допомоги та дитинства, Сіваченко О.І – завідувач інфекційним
відділенням, Клименко О.І – завідувач туберкульозним відділенням, Малій
М.П – завідувач онкологічним відділенням, Чуприна Є.І – завідувач
хірургічним відділенням, Раківненко М.Т.-завідувач дитячим відділенням,
Фролов М.- завідувач офтальмологічним відділенням, Кривушенко А –
завідувач офтальмологічним відділенням, Таран Н.І – завідувач
терапевтичним відділенням, Оробець Я.І- завідувач патолого-анатомічним
відділенням, Сердюк А.П – завідувач кардіологічним відділенням,
Заслужений Лікар України, Шифан В.Й – завідувач орг.метод.кабінетом.
З кожним роком в Миргородській центральній районній лікарні
підвищувалась якість медичного обслуговування населення, поновлювалась
медична апаратура, постійно впроваджувались інноваційні технології.
Зокрема придбано мікрохірургічний операційний офтальмологічний
мікроскоп, ультразвуковий сканер для розрахунку кришталика,

ультразвуковий факоемульсифікатор для проведення операцій
факоемульсифікації з імплантацією штучного кришталика, холтерівське
моніторування, ДМАТ, лапароскопічне обладнання, нові ультразвукові
апарати стаціонарні та переносні, дефібрилятори монітори, апарати ШВЛ,
гематологічний та біохімічний аналізатори, мамограф, комп’ютерний
томограф, цифровий флюорограф, цистоскоп, колоноскоп, фіброгастроскоп,
встановлена киснева станція.
На сьогодні лікарня є Комунальним некомерційним підприємством
«Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради
на 275 стаціонарних ліжок на яких працює 536 медичних працівників, в тому
числі 98 лікарів.
В цьому році нашій лікарні виповнюється 218 років з дня заснування.